İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Politikası

İNOVAS AŞ. projelerini hayata geçirirken güvenliği temin edilmiş sağlıklı iş ortamları oluşturmayı kendine ilke olarak benimsemiştir. Aynı zamanda İNOVAS AŞ. çalışma esnasında tüm faaliyet sahasında çevreyi koruyacak şekilde hareket edeceğini taahhüt eder.

İNOVAS AŞ. bu amaçla;

– İş sağlığı, güvenliği ve çevre politikası kapsamında ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere ve etik değerlere riayet etmek

– Güvenli çalışma ortamı sağlamak, çevre kirlenmesinin önüne geçmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek ilkesiyle hareket etmek

– Tehlikeleri ortadan kaldırmak, riskleri azaltmak için sürekli iyileştirme yapmak, işçi ve işçi temsilcileri ile görüşerek bilgi alışverişinde bulunmak

– Çevre kirliliğini önleyerek yapılan çalışmaların toplumdaki olası olumsuz etkilerinin önüne geçmek

– Çevreye duyarlı yatırımlar gerçekleştirmek, yatırımların çevresel etkilerini ve insan sağlığına gelebilecek olası tehlikeleri önceden tespit ederek; gerekli tedbirlerin alınarak, çevrenin korunması, sağlıklı ve güvenli projelerin hayat bulmasını sağlamak

– İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Yönetimi kapsamında risk analizi yapmak; acil durumlar, olası tüm çevre boyutları ve etkilerini dikkate alarak risklerin en aza indirilmesini ve potansiyel fırsatların değerlendirilmesini sağlamak,

– Ölçülebilir yıllık İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre hedefleri belirleyerek, bu hedefleri tüm çalışanlarıyla paylaşmak ve toplam katılımı teşvik ederek hedefleri gerçekleştirmek,

– İyileştirme kapsamında politikaların gözden geçirilmesini, ulusal ve uluslararası gelişmelere uygun güncelleştirmeler yapmak ve bunu işçi ve işçi temsilcileri ile paylaşmak ve bu sürece paydaşlarımızın katılımını sağlamak

– Çalışanların bilgi seviyelerini yükseltmek ve eğitimlerini pekiştirmek için gerekli organizasyonları üstlenmek, sosyal ve kültürel faaliyetleri çoğaltmak, moral ve motivasyonu yükseltmek ve verimliliği arttırmak

ilkelerini kabul etmekte ve uygulamaktadır.

İNOVAS AŞ.

Serkan ORKUN